HUISEREGELS DIE GELDEN TIJDENS HET FIGHT EXPLOSION EVENT.

• Met het betreden van de accommodatie waar het Fight Explosion event plaats vindt geeft u aan akkoord te gaan en zich te houden aan de geldende huisregels Fight Explosion.

• Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw waar het Fight Explosion event plaats vindt. Roken alleen toegestaan op plekken waar het aangegeven is.

• Eigen meegebrachte glaswerk, blik, drinken en etenswaren zijn niet toegestaan tijdens het Fight Explosion event.

• Verbaal en non-verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie en ongewenste intimiteiten worden tijdens en rondom het Fight Explosion event niet getolereerd.

• Het is niet toegestaan om de nooduitgangen te openen of te blokkeren, openen alleen tenzij er zich een calamiteit voordoet tijdens het Fight Explosion event.

• Bij calamiteiten tijdens het Fight Explosion event dient u de aanwijzingen die u hoort via de speakers op te volgen.

• Aanwijzingen van de mensen die herkenbaar en zichtbaar met het Fight Explosion event verbonden zijn moeten altijd gevolgd worden.

• Tijdens het Fight Explosion event is er 100% visitatie op wapens en drugs.

• Fight Explosion events hanteert een zero drugs en wapen tolerantie tijdens het gala. Gevonden drugs wordt in beslag genomen. Bij het in het bezit hebben van drugs of handel in drugs tijdens en rondom het event, wordt de betreffende persoon(en) overgedragen aan de politie.

• Bij het in bezit hebben van wapens tijdens en rondom het Fight Explosion event zoals genoemd in de wet wapens en munitie wordt direct de politie ingeschakeld.

• Vuurwerk is niet toegestaan tijdens het Fight Explosion event.

• Bij overtredingen van het Fight Explosion event huisregelement schakelen wij zo nodig de politie in.

• Bij het plegen van een strafbaar feit tijdens en rondom het Fight Explosion event wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

• Alleen kaarten die zijn gekocht bij de door Fight Explosion event aangewezen verkooppunten zijn legitiem en geldig als entreebewijs. Tijdens al onze gala's worden de entreekaarten op echtheid elementen gecontroleerd. Bij twijfel van de echtheid zal u de toegang worden geweigerd.

• Club gerelateerde kleding waaronder voetbalshirts motorclub gerelateerde kleding vlaggen en/of andere club gerelateerde uitingen en kerngetal uitingen wordt de toegang tot het Fight Explosion events geweigerd. Uitgezonderd vechtsport clubs en vechtsportmerken.

• De organisator/promotor van Fight Explosion event is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of voor lichamelijk letsel opgelopen tijdens of rondom het Fight Explosion event. Organisator/promotor van Fight Explosion event kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

• Fight Explosion events stelt een ieder persoonlijk financieel aansprakelijk die het evenement op wat voor manier dan ook verstoord waardoor Fight Explosion het evenement moet stil leggen of als het evenement hierdoor afgelast moet worden.

• Bij het betreden van het Fight Explosion evenement staat u toe dat foto en filmmateriaal die voor, tijdens en na het evenement worden gemaakt waar u eventueel op staat openbaar via verschillende mediakanalen kan worden verspreid.

FIGHT EXPLOSION ENFUSION
IN NUMBERS


42

AWARDS

Donec vestibulum justo a diam ultricies pel lentesque. Quisque mattis diam vel lac.

24

A-FIGHTERS

Donec vestibulum justo a diam ultricies pel lentesque. Quisque mattis diam vel lac.

18

B-FIGHTERS

Donec vestibulum justo a diam ultricies pel lentesque. Quisque mattis diam vel lac.

22

RINGFIGHTS

Donec vestibulum justo a diam ultricies pel lentesque. Quisque mattis diam vel lac.

QUESTIONS